Tutorial to Compass and SASS

Supervisor / Vedúci: RNDr. Tomáš Kulich PhD. website

Goal of this work is to create manual to the stylesheet language SASS (Syntactically Awesome StyleSheets) and the Compass framework, which comes with huge amount of functions to simplify work for webdesigners. Final (and probably the working version too) will be located on the internet. For creating digital version would be used the framework Sphinx, that was created at time of writing documentation for the language Python. Its options are more general and doesn't targeted just on one language. The language of this work would be English.

Zameranie práce je vytvoriť manuál k jazyku SASS (Syntactically Awesome StyleSheets) a frameworku Compass, ktorý ponúka ohromné množstvo funkcií na zjednodušenie práce s webdesignom stránok v CSS. Finálna (a pravdepodobne aj priebežná verzia) bude umiestená na internete. Na publikáciu použijem Sphinx, framework, ktorý vznikol pri tvorbe dokumentácie k jazyku Python. Jeho možnosti sú však oveľa väčšie a nie iba zamerané na jeden jazyk. A samotná práca bude napísana v angličtine.