Before easy way I often try the hard one

Nasledújucich zopár riadkov bude slúžiť pre moje potreby, pri vývoji vlastného jednoduchého značkovacieho jazyka, ktorý by som mohol použiť na písanie tohto blogu. Stále prihlasovanie sa na webe a to, že je to jediný spôsob ako písať sa mi zdalo príliš nepríjemné. Takže som si vymyslel svoj vlastný značkovací jazyk, na ktorom ešte dopracujem ďalšie veci.

Výsledkom tohto projektu bude program, ktorému dáte textový súbor s aktualným príspevkom. Prebehne konverzia obsahu na kompatibilné .xml, v ktorom je to ukladané a nahrá sa to na server. Hotovo. Nič komplikovanejšie. Po dokončení to tu nahrám a pridám aj zopár riadkov o tom čo som robil.

Takže nižšie nasleduje zopar riadkov, ktoré v sebe neskrývajú žiaden zmysel.

Prajem príjemný zvyšok prázdnin pre tých, koho sa to ešte týka. A užijte si posledné týždne leta.

Styling

Lorem ipsum dolor _et_ sum.

This is new paragraph for of text.

Quote

"Lorem ipsum dolor et sum.This is quote."

Links and image

Now try some link: Google.com and add some image:

My profile photo

Code

Now we add some code block.

#!/usr/bin/python
def helloWorld():
    print "Hello World!"
    
helloWorld()

<< Go back to the previous page

Tags : python coding