Before easy way I often try the hard one

Nasledújucich zopár riadkov bude slúžiť pre moje potreby, pri vývoji vlastného jednoduchého značkovacieho jazyka, ktorý by som mohol použiť na písanie tohto blogu. Stále prihlasovanie sa na webe a to, že je to jediný spôsob ako písať sa mi zdalo príliš nepríjemné. Takže som si vymyslel svoj vlastný značkovací jazyk,

Tags : python coding