Particle systems

Samotná prezentácia vo formáte PDF: mart-particle-systems.pdf (86kB)

Video jednej ukážky.

Tennis Balls from Milan Darjanin on Vimeo.

Materiál, z ktorého som čerpal informácie: p91-reeves.pdf(1.6MB)

Naspäť na School